Базы данных

URRAM – Eesti raamatukogude ühiskataloog

KODULUGU – Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem

E-kataloog ESTER – Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog

ISE – Eesti artiklite andmebaas

ERB – Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

DIGAR – Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile

EBSCO – Andmebaaside platvorm, mis sisaldab teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. EBSCO andmebaasid on terves Eestis tasuta, nende eest maksab Eesti riik. Kasutajatunnuse ja parooli saab raamatukogust

DOAJ – Directory of Open Access Journals vahendab erinevates keeltes teadusajakirju, mille artiklite täistekstid on vabalt kasutatavad

DSpace – Tartu Ülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, haruldasi eesti- ja võõrkeelseid trükiseid, fotosid, käsikirju

TTÜR digikogu – Tallinna Tehnikaülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, e-õppematerjale ning muid väljaandeid

ETERA — Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu, mis koondab endasse nii raamatukogu digiteeritud teaduskollektsioone kui ka digitaalsel kujul ülikoolis sündinud lõputöid