Проекты

27. Projekt: «Jõhvi keskraamatukogus 15 käsitöö õpitoa korraldamine»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 1.09.2023 – 28.12.2023
Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab 2023. aastal ajavahemikus september kuni detsember 15 käsitöö õpituba, milles osaleb kokku 80 inimest. Tasuta õpitoad võimaldavad omandada uusi käsitööalaseid oskusi ning teadmisi kõikidel huvilistel. Õpitubade juhendajaks on Jõhvi keskraamatukogu lastetöö spetsialist Gerri Orgma.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

26. Projekt: #luulerännakud vol. 3

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 04.09.2023 — 17.12.2023
Projekti lühikokkuvõte: Luulerännak on hea kombinatsioon kirjandusest, vaimsusest, emotsionaalsusest, loodusest ja füüsilisest koormusest. Projekti ajal toimub kaks rännakut Alutaguse vallas asuvatel riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkaradadel. Rännakutel osalevad õpilased ja õpetajad, kokku üle 80 inimese. Mõlemad rännakud teeb kaasa luuletaja Jürgen Rooste, kes on Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna 2006 ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luulepreemia 2012 laureaat.

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

25. Projekt: «Huvitavate kohtumiste õhtud» II

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 07.08.2023 — 31.12.2023
Projekti lühikokkuvõte: Avalike ürituste sari «Huvitavate kohtumiste õhtud» viib Ida-Viru inimesed kokku huvitavate loomeinimestega, mitmekesistades sellega nende kultuuripilti.
Jõhvi keskraamatukogus toimuvad kohtumisõhtud Andrus Kivirähki, Mart Juure ja Tõnu Õnnepaluga.

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

24. Projekt: «Huvitavate kohtumiste õhtud» I

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 01.04.2023 — 31.12.2023
Projekti lühikokkuvõte: Avalike ürituste sari «Huvitavate kohtumiste õhtud» viib Ida-Viru inimesed kokku huvitavate loomeinimestega, mitmekesistades sellega nende kultuuripilti.
Jõhvis toimub Jaak Juske ajalootuur ning kohtumine Jaan Tootseniga.

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

23. Projekt «12 päästetud ajaloolist tooli»

Projekti periood: 01.09.2022 — 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Projekti «12 päästetud tooli» eesmärk on väärtustada Eesti tarbekunsti ja disaini klassikat, jäädvustada mööblikujunduse ajaloo seisukohast olulist istemööblit, mis pärineb Ida-Virumaalt, ning tekitada selle vastu kogukonna huvi. Projekti «12 päästetud tooli» tulemusel valmib Eesti tarbekunsti ja disaini klassikat ning Ida-Virumaa looduskauneid ja miljöövääruslikke paiku väärtustav ning jäädvustav fotonäitus «12 tooli».

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

22. Projekt: #luulerännakud vol. 2

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 02.05.2022 — 30.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Luulerännak on hea kombinatsioon kirjandusest, vaimsusest, emotsionaalsusest, loodusest ja füüsilisest koormusest. Projekti ajal toimub kaks rännakut Alutaguse vallas asuvatel riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkaradadel. Rännakutel osalevad Jõhvi gümnaasiumi õpilased, kokku ligi 100 inimest. Mõlemad rännakud teeb kaasa kirjanik Jürgen Rooste, kes on Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna 2006 ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luulepreemia 2012 laureaat.

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

21. Projekt «Vanake Jõhvi»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 03.01.2022 — 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Projekti «Vanake Jõhvi» tulemusel valmib Jõhvi ajalooliste fotode reproduktsioonide baasil toodetud 30 fotolõuendist mõõdus 90 x 60 cm koosnev näitus. Samuti valmib projekti tulemusel Jõhvi keskraamatukogu kodulehel Jõhvi keskraamatukogu ajalugu talletav ja esitlev veebirakendus «Ajatelg».

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

20. Projekt «Inspiratsioonilabor: Jutud Jukuga ja T-särkide disainikonkurss»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 1.09.2022 – 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Projektis «Inspiratsioonilabor: Jutud Jukuga ja T-särkide disainikonkurss» toimub arvamusliidri ja sotsiaalse sõnumiga T-särkide autori Juku-Kalle Raidiga kaks avalikku kohtumist, kus osalevad ka Jõhvi ning Toila gümnaasiumi õpilased, kes esitlevad kodutööna valminud neile olulise sõnumiga t-särkide eskiise.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

19. Projekt «Jõhvi keskraamatukogus 15 käsitöö õpitoa korraldamine»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 1.09.2022 – 28.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab 2022. aastal ajavahemikus september kuni detsember 15 käsitöö õpituba, milles osaleb kokku 75 inimest. Õpitoad võimaldavad omandada uusi oskusi ning teadmisi kõikidel kodanikel, ka väikese sissetulekuga, sest õpitubades osalemine on tasuta. Õpitubade juhendajaks on Jõhvi keskraamatukogu lastetöö spetsialist Gerri Orgma.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

18. Projekt «Haridustegevuse sariürituse #kultuuriviks korraldamine»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 1.09.2022 – 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogus kui kultuuri- ja kogukonnakeskuses toimub perioodil september — detsember 2022 neli haridustegevuse üritust #kultuuriviks, kus osalevad võistkonnad saavad uusi teadmisi eesti kirjandusest, muusikast, filmi-, teatri-, maalikunstist jt kunstiliikidest ning kinnistavad olemasolevaid.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

17. Projekt «Aleksei Turovski ja Anne Adamsi kahe loengkontserdi «Kes aias?» korraldamine»

Projektijuht: Tiia Linnard
Projekti periood: 17.10.2022 – 30.11.2022
Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab üle-eestiliste raamatukogupäevade ajal Aleksei Turovski ja Anne Adamsi kaks harivat ja lustakat loengkontserti «Kes aias?», kus kõlavad lood ja laulud loomadest.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

16. Projekt «Avaliku luule-, tantsu- ja muusikasündmuse korraldamine»

Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab koostöös maakonna koolide, Dance Box Studio, luuletaja Jürgen Rooste ja dj Aleksandr Ivasjukiga tasuta luule-, tantsu- ja muusikasündmuse «Noorteürrar». 
Sündmuse eesmärk on koolinoorte ja täiskasvanute juhatamine luulekunsti radadele ning näitamine, et poeesia on palju enamat, kui koolis kohustuslikus korras pähe õpitud luuleread.
Eesmärgi täitmiseks kasutatakse uuenduslikke võtteid: luule ühendatakse sündmuse kavas mitte ainult muusika, vaid ka noortepärase tantsustiiliga, milleks on tänavatants (street dance).
Tantsivad Dance Box Studio noored, luulet loeb talle omase atraktiivsusega Jürgen Rooste.
Üritusel osaleb ligi 70 inimest, enamus koolinoored.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

15. Projekt «Meisterdamise töötubade korraldamine lastele»

Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab 2022. aastal jaanuarist maini 21 meisterdamise töötuba 4 — 10aastastele lastele, kokku ligi 100 osalejat.
Töötoad annavad raamatukogule lisaväärtust põhitegevuste kõrval ning on osalejatele tasuta. See võimaldab töötubades arendada käelist tegevust ning omandada uusi töövõtteid ka väikese sissetulekuga peredes kasvavatel lastel.
Meisterdamise töötoad viib läbi Jõhvi keskraamatukogu lastetöö juht Reet Kaldur ja lastetöö spetsialist Gerri Orgma.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

14. Projekt «Pärimuskultuuri laager Jõhvi lastele»

Toimumisaeg: 16.-19.06.2021

Projekti eesmärgiks on kodukandi ajaloo ja legendidega tutvumine, talupere igapäevaelu tundmaõppimine, laste kaasamine kohalikku kultuuritegevusse. Populariseerida raamatukogu kui vaba aja veetmise paika ning sisustada laste koolivaheaega aktiivse tegevusega. Projektist võtavad osa Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Vene Põhikooli 4.-6. klasside õpilased. Laagrit alustatakse sõiduga Tagavälja tallu, kus tutvutakse talupere igapäevase eluga. Teisel päeval tutvustatakse Kalevipojaga seotud paikasid Ida-Virumaal, rahvapärimust ja kohalegende koos väljasõiduga Kalevipoja haua ja seal leiduva kullaaugu, põrgus käimise koha ning vene vägilase Dobrõnjaga kohtumise paikadesse. Kolmandal päeval uuritakse Jõhvi Muuseumi Seltsi poolt pakutavas töötoas Alutaguse muinaspärandit läbi Kukruse muinaskalmest avastatud haualeiuga, keda hellitavalt kutsutakse Kukruse memmeks. Laager lõpetatakse matkaga Tammiku hiidepaika.

Rahastaja: Rahvakultuuri Keskuse «Regionaalse kultuuritegevuse toetuse programm»

 

13. Projekt: #luulerännakud vol. 1

Toimumisaeg: 01.09.2021 — 31.12.2021

Projekti lühikokkuvõte: #luulerännakud vol. 1 on hea kombinatsioon kirjandusest, vaimsusest, emotsionaalsusest, loodusest ja füüsilisest koormusest. Projekti ajal toimub kaks rännakut Alutaguse vallas asuvatel riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkaradadel. Rännakutel osalevad Kohtla-Järve gümnaasiumi alla 19aastased õpilased ja õpetajad, kokku üle 80 inimese. Mõlemad rännakud teeb kaasa kirjanik Jürgen Rooste, kes on pälvinud Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna 2006 ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luulepreemia 2012, ja Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard, kes on pälvinud harrastusteatrite monolavastuste festivalil 2017 parima naisnäitleja preemia. Mõlemad esitavad rännakutel eesti nüüdisluulet, aga ka luuleklassikat. Luuletusi loevad ka Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased, neil on repertuaari valikul vabad käed. Looduslikes tingimustes etlemisel kasutatakse ruuporeid. Mõlemas paigas toimub ka performance «Pegasuse toitmine». Jalgsirännakute alguspunkti transporditakse õpilased bussiga, samuti toimetatakse õpilased jalgsirännaku lõpp-punktist bussiga tagasi kogunemiskohta. Jalgsirännakute pikkus on 3-5 km. Teekonnal on toitlustuspunkt, kus kohalik ettevõtja pakub katlasuppi. Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased jäädvustavad teekonnal toimuvat ning vormistavad selle videoklippideks ja fotofailideks. Parematest töödest avatakse Jõhvi mihklilaada kirjandustelgis näitus.

Projekti rahastaja: Rahvakultuuri Keskus

 

12. Projekt: #digipädevus vol. 1

Toimumisaeg: 01.03.2021 — 30.12.2021

Projekti lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab ajavahemikus märts — detsember 2021 Ida-Viru maakonna raamatukoguhoidjatele koolitusi järgmistel teemadel: erinevate veebiplatvormide kasutamine, ettekande koostamine esitlusprogrammis, pilveteenuste kasutamine. Jõhvi keskraamatukogu koostööpartneriks koolituste korraldamisel on IKT valdkonna üks juhtivaid koolitusettevõtteid BCS Koolitus. Projekt kaasab koostööpartneritena ka Ida-Virumaa omavalitsusi, et tagada IT-spetsialistide abil raamatukoguhoidjate arvutite korrasolek ning vajaliku tarkvara olemasolu koolitusteks.

Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium

 

11. Projekt «Üle-eestiliste raamatukogupäevade korraldamine Jõhvi Keskraamatukogus»

Toimumisaeg: 1.10.2020 — 29.12.2020

Lühikokkuvõte: 20.-30.10 toimuvate üle-eestiliste raamatukogupäevade ajal korraldab Jõhvi keskraamatukogus kaks kohtumisüritust: kirjanik, ajakirjanik ja blogija Mihkel Rauaga ja jutuvestja Ena Metsaga. Mihkel Raua kohtumisürituse sihtgrupiks on kooliealised noored, samas on päevasel ajal toimuva ürituse uksed avatud kõikidele huvilistele. Kohtumine jutuvestja Ena Metsaga toimub raamatukohviku formaadis ning sihtgrupiks on eakad. Samas on päevase ürituse uksed avatud kõikidele huvilistele. Ena Metsaga kohtumisõhtu on kantud juhtlausest «Loodus pole koht, kuhu külla minnakse. Loodus on meie kodu». Kohtumist täidavad loodusteemaliste raamatute ning digimaailma võimaluste tutvustamine loodusteadmiste ammutamisel ning jutuvestja emotsionaalsed kohtumised puude ja taimede, vihma ja päikesega, vaiksete mineraalidega ning looduse kõige pisematega. Ürituse ajal toimub ka loodusteemaline viktoriin, parematele osalejatele auhinnaks loodusteemalised raamatud.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

10. Projekt «Jõhvi Keskraamatukogus 16 käsitöötoa korraldamine»

Toimumisaeg: 1.09.2020 — 28.12.2020

Lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab 2020. aastal ajavahemikus september kuni detsember 16 käsitöö teemalist õpituba, milles osaleb kokku 90 inimest. Õpitoad võimaldavad omandada uusi oskusi ning teadmisi kõikidel kodanikel ajal, mil sissetulekute ebavõrdsus suureneb, sest õpitubades osalemine on tasuta. Õpitubade juhendajaks on Jõhvi keskraamatukogu laste- ja noorteosakonna töötaja Gerri Orgma, kogenud käsitöömeister, kes tutvustab õpitubades ka Jõhvi keskraamatukogu kogudes olevaid käsitööraamatuid ning õpetab kaante vahel sisalduvaid teoreetilisi teadmisi praktikas kasutama. Omandatud oskused ning tehnikad võimaldavad käsitöötubades osalejatel proovida kätt ettevõtluses.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

9. Projekt «Jõhvi Keskraamatukogus 21 käsitöötoa korraldamine»

Toimumisaeg: 1.01.2020 — 1.06.2021

Lühikokkuvõte: Jõhvi keskraamatukogu korraldab 2021. aastal ajavahemikus jaanuar kuni mai 21 käsitöö teemalist õpituba, milles osaleb kokku 80 inimest. Õpitoad võimaldavad omandada uusi oskusi ning teadmisi kõikidel kodanikel ajal, mil sissetulekute ebavõrdsus suureneb, sest õpitubades osalemine on tasuta. Õpitubade juhendajaks on Jõhvi keskraamatukogu laste- ja noorteosakonna töötaja Gerri Orgma, kogenud käsitöömeister, kes tutvustab õpitubades ka Jõhvi keskraamatukogu kogudes olevaid käsitööraamatuid ning õpetab kaante vahel sisalduvaid teoreetilisi teadmisi praktikas kasutama. Omandatud oskused ning tehnikad võimaldavad käsitöötubades osalejatel proovida kätt ettevõtluses.

Projekti rahastaja: Eesti Kultuurkapital

 

8. Projekt «Luulega rännakule»

Toimumise aeg: 17.09.2020 — 30.11.2020

Sihtrühm: Repertuaari kokkupanemisel erinevate vanuserühmade huvisid arvesse võttev luulerännak looduses võimaldab hoida sihtrühma laia. Teave projekti toimumisest viiakse nii vanaisade ja vanaemade kui isade ja emadeni, lastest ja noortest rääkimata. Samuti edastatakse teave vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele.

Eesmärk: Huvi ja positiivse suhtumise tekitamine luule vastu läbi rännakute looduses poeetidega, lisaks vene keelt emakeelena inimeste teadlikkuse suurendamine eesti luuleklassika osas.

Lühikokkuvõte: Projekti ajal viib Jõhvi keskraamatukogu läbi kaks luulerännakut Alutaguse vallas RMK Selisoo matkarajal, ühe eestikeelse ja ühe venekeelse. Mõlemad rännakud on teatraliseeritud: eestvedajaks on Luule, keda kehastab Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard. Temaga on eestikeelsel retkel kaasas Tallinnas elav poeet Jürgen Rooste, venekeelsel Sillamäel elav poeet Vladislav Sumarok. Mõlemal retkel osaleb Heino Elleri muusikakoolis õppiv noor viiuldaja Dan-Voldemar Dehteruk, kelle esinemine lisab kava kirjanduslikule väärtusele muusikalisi elamusi. Luulerännakute repertuaari kokkupanemisel on arvestatud erinevate vanuserühmade huvisid ja võimeid. Eesti luuleklassikute maiuspalade kõrval on kavas ka meeleolukad eesti lasteluuletused ning mõtte- ja tundemaailma avardavad värsid rännaku kaasategeva poeedi sulest. Venekeelsel luulerännakul on rõhuasetus eesti luuleklassikute loomingul, mis on kättesaadav ka vene keeles, aga ka vene keelde tõlgitud eesti lasteluuletustel. Kauneid vaateid pakkuvatel Selisoo matkaradadel aitab nii lastele kui eakatele jõukohase marsruudi koostada projekti koostööpartneriks olev MTÜ Alutaguse Matkaklubi.

Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus https://rahvakultuur.ee

 

7. Projekt: #klassikadigiteater

Toimumisaeg: 1.06-1.12.2020
Sihtrühm: Alg-, põhi- ja keskkooliealised, kokku kuni 25 inimest.
Eesmärk: Õpetada noortele, et kunsti ja loomingut saab teha igal kujul, ka digitaalselt. Õpetada kirjandust, näitlemist, suhtlemist ja seda kõike humoorikas võtmes ja huvitavalt.
Lühikokkuvõte: Kasutades eesti kirjandusklassikute suurteoseid ja digikeskkonda Zoom, loome koos noortega diginäiteringi. Kirjutame kirjandusklassika põhjal lühilavastuse, valime osatäitjad, teeme proove ning jõuame välja esietenduseni, ja seda kõike digikeskkonnas, kus noored on juba harjunud eriolukorra ajal ka koolitöid tegema.
Suhtelmine, raamatute lugemine, lavastuse stsenaariumi loomine, kujunduse ja rekvisiitide väljamõtlemine — see on noorte endi teha. Raamatukogu roll on tuua klassikateosed lastele ja noortele lähemale ja tekitada nende vastu huvi. Digiteater, kus kõik on võimalik!

Rahastaja: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing https://www.eru.lib.ee/

 

6. Projekt «Avangardistlikud luulerännakud I-V 2. etapp»

Toimumisaeg: 03.08.2020 — 20.12.2020

Projekti eesmärk:
Luulerännakud kui mitteformaalsed õpitegevused kultuurivallas võimaldab noortel hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsiooniliselt mõistetavat kooliharidust.
Jõhvi põhikooli nelja klassi õpilased saavad inspiratsiooni, et hakata tundma tõsisemat huvi kirjanduse, aga ka etlemise ning oma kodukandi põnevate paikade vastu.

Projekti lühikokkuvõte:
Projekti ajal toimub kaks rännakut, üks päevane — Kotka matkarajal, üks õhtune — Sakal, mis lõppes päikeseloojanguga mere ääres.
Rännakutel osalevad Jõhvi põhikooli 8. ja 9. klassid, kokku ligi 100 õpilast. Mõlemad rännakud teeb kaasa kirjanik Jürgen Rooste, kes on pälvinud Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna 2006 ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luulepreemia 2012, ja Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard, kes on pälvinud harrastusteatrite monolavastuste festivalil 2017 parima naisnäitleja preemia. Tema esitab rännakutel toimuvates peatustes nii eesti kirjandusklassikute kui nüüdisluuletajate loomingut. Jürgen Rooste esitab enda luuletusi.
Luuletusi loevad ka õpilased, neil on repertuaari valikul vabad käed. Looduslikes tingimustes etlemisel kasutatakse ruuporeid. Mõlemas paigas toimub ka performance «Pegasuse toitmine».
Jalgsirännakute pikkus on 3-5 km. Teekonnal on toitlustuspunkt, kus kohalik ettevõtja pakub päevasel rännakul katlasuppi, õhtusel rännakul pirukaid.
Õpilased jäädvustavad teekonnal toimuvat ning vormistavad selle videoklippideks ja fotofailideks.
Lisaks kahele luulerännakule toimub Jõhvi keskraamatukogus üritus, mis võtab kokku kaks projekti — «Avangardistlikud luulerännakud I-V 1. etapp», mis toimus 2.09.2019 — 31.12.2019 ja mida rahastas Rahvakultuuri Keskus, ning «Avangardistlikud luulerännakud I-V 2. etapp».
Lõpuüritusel avatakse rännakul tehtud 60 paremast fotost näitus, näidatakse rännakutest valminud videoklippe, autasustatakse paremate klippide ja fotode autoreid ning rännakute paremaid etlejaid, kes astuvad üles ka üritusel. Lisaks neile esinevad kõik rännakud kaasa teinud Jürgen Rooste ja Tiia Linnard, aga ka dj Ragnar Jõeäär.

Projekti sihtrühm:
Projekti sihtrühmaks on Jõhvi põhikooli 8. ja 9. klasside õpilased. Iga matk viib rännakule kaks erinevat paralleelklassi ja emakeeleõpetajad või klassijuhatajad. Kahe matka peale kokku saab projektist osa ligi 100 last. Lõpuüritusele kutsutakse kahe projekti aktiivsemad osalejad, kokku 50 last (Jõhvi keskraamatukogu saal rohkem ei mahuta).
Projektis osalevad eesti keelt emakeelena kõnelevad õpilased, aga ka vene keelt emakeelena kõnelevad õpilased.

Projekti rahastaja: https://rahvakultuur.ee/

 

5. Projekt «Pärimuskultuuri laager Jõhvi lastele»

Toimumisaeg: 19.-23.10.2020
Rahastaja: Rahvakultuuri Keskuse «Regionaalse kultuuritegevuse toetuse programm».
Projekti eesmärgiks oli oma kodukandi ajaloo, eluolu ja kommete tundmaõppimine, laste kaasamine kultuuritegevusse. Populariseerida raamatukogu kui vaba aja veetmise paika ning sisustada laste koolivaheaega aktiivse tegevusega.
Projektist võtsid osa Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Vene Põhikooli 4.-7. klasside õpilased.
Laagripäevad on pikad ja tegevustesse oli planeeritud lõunasöök. Laagrit läbiv teema oli pärimuskultuur ja kodukant. Lastele tutvustati eesti pärimustraditsioone erinevate loovtegevuste kaudu, läbi esivanemate elukommete ja -viiside tundmaõppimise ning läbi looduse ja kodupaiga teema. Mängulises vormis õpitoad aitavad saadud teadmisi paremini omandada ja kinnistada. Pärimuspillide õpitoa viis läbi rahvamuusik Ervin Lember Viru-Nigula Rahvamajast, kes tutvustas lastele lugusid roo-, vile- ja putkepillidest, pilliroo kasutamisest pilli valmistamiseks, meisterdatati. Lasteteater Lepatriinu tutvustas erinevate rahvaste rahvapille, lastel oli võimalus proovida nendel mängida. Avinurme Puiduaida töötoas räägiti puidu kasutamisest tarbeesemete valmistamisel ja meisterdati laastukorv. Giid-matkajuht Marko Kaldur rääkis sellest, kuidas tekkisid vanasti ja tekivad tänasel päeval nn linnalegendid. Koos lastega võeti ette matk Jõhvi linnas ning lõpuks kirjutasid lapsed oma linnalegendi Jõhvist. Iisaku Muuseumis tutvustati lastele vana aja töid ja eluolu Ida-Virumaal, mängiti eest rahvamänge. Uuriti eesti rahvajutu aasta oktoobrikuu raamatut ja loeti lugusid «Kalevipoeg Ida-Virumaal».
Teadmised oma kodukandist aitavad oma linna ja maakonda senisest rohkem armastada ja väärtustada. Vene perede lapsed saavad lisateadmisi Eestimaast. Õpitubasid täiendavad raamatunäitused samadel teemadel.

   

 

4. Projekt «Laste- ja noorteala sisustamine Jõhvi Keskraamatukogus»

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest «Elukeskkonna arendamine».  

Tegevuse eesmärgiks oli kaasajastada raamatukogu lasteosakonda ning luua laenutusosakonnas erineval tasapinnal paiknevale pinnale eraldatud noorteala, samuti kujundada raamatukogust laste ja noorte jaoks atraktiivne, inspireeriv ja ühistegevust soodustav koht lugemiseks, kooskäimiseks ja huvitegevuseks.  21. sajandi raamatukogud on muutunud tegevuskeskusteks, kus lisaks raamatute lugemisele saab mängida, huvitegevusega tegeleda ja sõpradega aega veeta. Lasteosakonna arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud kaasaegsete noorte vajadusi. Seepärast uuendasime ja kaasajastasime raamatukogu lasteosakonna tehnilised vahendid. Lisaks arvutitele, soetasime ka mängukonsooli, mis on mõeldud videomängude mängimiseks. Läbi mängulise ja seiklusliku tegevuse, mida raamatukogu soovib pakkuda, на võimalus rohkem kõnetada lapsi ja noori ning sellega tekitada neis huvi raamatute vastu. Lisaks põnevuse pakkumisele on mängud nii vaimselt kui füüsiliselt arendavad. Mitmeid mänge saab mängida koos perega, mis soodustab perede ühist ajaveetmist. Samuti on noortenurgas lisaks raamatulugemisele võimalik mängida suurt hulka erinevaid kaardi- ja lauamänge, sõpradega vestelda või lihtsalt mõnusalt olla.  

 

3. Projekt «Avangardistlikud luulerännakud  IV 1. etapp»

Toimumisaeg: 2.09.2019-31.12.2019

Eesmärk: 135 õpilast saavad osaleda projektis «Avangardistlikud luulerännakud IV» Rännakutest tehtavad videoklipid, fotonäitus ja luulevihikud võimaldavad kogetud emotsioonidest, nähtud põnevatest paikadest ning käsitletud kirjandusteostest saada osa ka laiemal avalikkusel.
Lühikokkuvõte: «Avangardistlikud luulerännakud IV 1. etapp» on hea kombinatsioon kirjandusest, vaimsusest, emotsionaalsusest, loodusest, tööstuspärandist ja füüsilisest koormusest. Projekti käigus toimub kolm rännakut erinevatesse paikadesse Ida-Virumaal — nii looduskaunitesse kohtadesse kui tööstusmaastikule. Rännakutel osalevad erinevad klassid, kokku on projekti kaasatud 135 õpilast, igal rännakul 45. Kõik avangardistlikud luulerännakud teeb kaasa kirjanik Jürgen Rooste. 
Rahastaja: Rahvakultuuri Keskus   

 

2. Projekt «Jõhvi Keskraamatukogu raamatute tagastuskast välisuksel»

Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu lugejatele kasutusmugavuse pakkumine, suurema vabaduse andmine ja iseteenindusvõimaluste avardamine.
Otsene eesmärk oli võimaldada tagastada teavikud ajal, kui raamatukogu on suletud (puhkepäevadel, ürituste, Inventuuride jm ajal).
Tagastuskast kergendab raamatute tagastamist ratastoolis inimestel, kelle juurdepääs raaamatukokku on raamatukogu ruumide paigutuse tõttu piiratud.
Tagastuskasti olemasolu loob võimaluse teavikud tagastada ka võlglastel, kelle tagastamistähtaeg on möödas. Eesmärgiks on tagasi saada pikalt võlglaste käes olevad raamatud, et need teistele kasutajatele kättesaadavaks teha. 
Tagastuskasti saab inimene jätta raamatud ka juhul, kui tal on kiire ja ta ei soovi hetkel uusi raamatuid laenutada.
Projekti tulemusel sai raamatukogu uue välisukse koos tagastuskastiga, mis loob tingimused kiirele ja kättesaadavale teenusele nii ratastooliga kui tavakülastajale ning aitab kaasa võlglaste käes olevate teavikute kiiremale tagastamisele.

 

1. Projekt «Esitlustehnika ostmine Jõhvi Keskraamatukokku»

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest «Elukeskkonna arendamine».
Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu kasutajate elukestva õppe toetamine ning Jõhvi raamatukogu positiivse maine kujundamine.
Esmaseks eesmärgiks oli infoteenuste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile. Raamatukogu kasutajate koolitamine on üks raamatukogude tööülesandeid ja teenuseid. Tänapäeva lugeja on nõudlik ja kõrgete ootustega. Jõhvi raamatukogu olemasolevate arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud lugejaid. Seepärast oligi projekti üheks eesmärgiks raamatukogu kui infoasutuse tehniliste vahendite uuendamine ja kaasajastamine.Tänu projektitoetusele сааме luua raamatukogu seminarisaali kaks privaatsest arvutitöökohta, mis on mõeldud Individualuaalõppeks ja iseseisvaks tööks. Kasutajakoolitused hakkavad toimuma personaalse nõustamise ja õpetamise vormis. Tänu uutele arvutitele paraneb kasutajakoolituste kvaliteet ja võimalused (MS Office).
Projekti teiseks eesmärgiks oli võimaldada raamatukogu kasutajatel, sealhulgas õpilastel vaadata raamatukogus kohapeal väärtfilme, mida vastavalt seadusandlusele raamatukogudest laenutada ei tohi. Raamatukogul on palju kirjandusklassika ekraniseeringuid, mida nüüd tänu projektitoetusele ostetud televiisorile seminarisaalis kas üksi või väikese grupiga vaadata saab.Kaasaegne raamatukogu peab ajaga kaasas käima ja arvestama sellega, et noorte kultuuritaju on muutunud audiovisuaalseks ning tehnoloogiapõhiseks. See tähendab, et noored eelistavad tihti raamatuteksti lugemisele filmide vaatamist.

Projekti tegevuste elluviimine aitab piirkonna elanikel ja külastajatel infooskuste omandamise kaudu parandada oma toimetulekut ja elukvaliteeti ja sisustada vaba aega. Kaasaegsete tehniliste vahendite soetamine parandab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti ja pakub vaba aja teenuseid.