Библиотекам (эст.яз.)

Seadused ja juhendmaterjalid

Rahvaraamatukogu seadus

Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend

Raamatukoguhoidja kutsestandard 

Autoriõiguse seadus

Isikuandmete kaitse seadus 

Eesti infopoliitika põhialused

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL): Põhimõtted ja üldnõuded 
RRS 5:2008

Täiskasvanute koolituse seadus

Organisatsioonid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 

Eesti Rahvusraamatukogu

EV Kultuuriministeerium

Andmebaasid, sõnastikud

EÜM — Eesti üldine märksõnastik

Eesti  Raamatukogunduse Biograafiline  Andmebaas (ERBA)

Raamatukogusõnastik