button4button5

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Nõukogul on õigus teha ettepanekuid raamatukogu tegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks ning raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks.

Nõukogu on viieliikmeline. Liikme volituste tähtaeg on neli aastat.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu liikmed (Jõhvi vallavalitsuse korraldus 23. veebruar 2015 nr 684, muudetud 30. mai 2016 korraldusega nr 1659):

Eduard East

Kaarel Pürg

Anne Kippar

Dea Proode

Anneli Lamp

 

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu protokoll nr. 1/2016

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu protokoll nr. 1/2015

logo leader3

  facebook Jõhvi Keskraamatukogu  |  Rakvere 13a, 41453 Jõhvi  |   tel. (+372) 3370773  |  e-post: raamatukogu(at)aip.johvi.ee   wifi 
 

 

Back to top