1. Projekt „Esitlustehnika ostmine Jõhvi Keskraamatukokku“

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest „Elukeskkonna arendamine“.
Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu kasutajate elukestva õppe toetamine ning Jõhvi raamatukogu positiivse maine kujundamine.
Esmaseks eesmärgiks oli infoteenuste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile. Raamatukogu kasutajate koolitamine on üks raamatukogude tööülesandeid ja teenuseid. Tänapäeva lugeja on nõudlik ja kõrgete ootustega. Jõhvi raamatukogu olemasolevate arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud lugejaid. Seepärast oligi projekti üheks eesmärgiks raamatukogu kui infoasutuse tehniliste vahendite uuendamine ja kaasajastamine. Tänu projektitoetusele saame luua raamatukogu seminarisaali kaks privaatset arvutitöökohta, mis on mõeldud individuaalõppeks ja iseseisvaks tööks. Kasutajakoolitused hakkavad toimuma personaalse nõustamise ja õpetamise vormis. Tänu uutele arvutitele paraneb kasutajakoolituste kvaliteet ja võimalused (MS Office).
Projekti teiseks eesmärgiks oli võimaldada raamatukogu kasutajatel, sealhulgas õpilastel vaadata raamatukogus kohapeal väärtfilme, mida vastavalt seadusandlusele raamatukogudest laenutada ei tohi. Raamatukogul on palju kirjandusklassika ekraniseeringud, mida nüüd tänu projektitoetusele ostetud televiisorile seminarisaalis kas üksi või väikese grupiga vaadata saab. Kaasaegne raamatukogu peab ajaga kaasas käima ja arvestama sellega, et noorte kultuuritaju on muutunud audiovisuaalseks ning tehnoloogiapõhiseks. See tähendab, et noored eelistavad tihti raamatuteksti lugemisele filmide vaatamist.

Projekti tegevuste elluviimine aitab piirkonna elanikel ja külastajatel infooskuste omandamise kaudu parandada oma toimetulekut ja elukvaliteeti ja sisustada vaba aega. Kaasaegsete tehniliste vahendite soetamine parandab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti ja pakub vaba aja teenuseid.

logo leader3

  facebook Jõhvi Keskraamatukogu  |  Rakvere 13a, 41453 Jõhvi  |   tel. (+372) 3370773  |  e-post: raamatukogu(at)aip.johvi.ee   wifi 
 

 

Back to top