button4button5

Täienduskoolituste korraldamine Jõhvi Keskraamatukogus

Rahvaraamatukogude seadusest tulenevalt on maakonna keskraamatukogude üheks ülesandeks maakonna raamatukoguhoidjatele koolituste korraldamine.

Jõhvi Keskraamatukogu korraldab Ida–Viru maakonna raamatukoguhoidjatele erialaseid koolitusi, teema- ja teabepäevi, õppesõite ning individuaalkoolitusi.
Koolituste eesmärgiks on raamatukoguhoidjate erialase kompetentsi tõstmine ning eri- ja kultuurialase silmaringi laiendamine.

Koolitused rahastatakse põhiliselt Jõhvi Keskraamatukogu ja maakonna omavalitsuste vahel sõlmitud lepingute ning projektitoetuste alusel.

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.
Läbitud koolituste kohta väljastatakse tõend/tunnistus.
Koolitused toimuvad eesti keeles.

Kontaktisik:
Anne Kippar
Peaspetsialist
Tel. 337 0773

Täienduskoolituste ajakava 2018

07.02 Haldusreformi teemaline infopäev  

4 ak.t

"Haldusreformist ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevussuundadest pärast haldusreformi" Veikko Luhalaid, IVOLi juhatuse esimees, Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees
Mõttevahetus: haldusreform ja raamatukogud  

 

13.03    

Kultuuripärandi aasta Eestis  Annela Laaneots, Euroopa kultuuripärandi aasta projektijuht Eestis

4 ak.t

Liikumisvõimaluste toetamine organisatsioonis (keskkonna ja hoiakute kujundamine): kontoritöö Liina Pääbo, Tervise Arengu Insituut
04.04 "Tähelepanu, lugemine ja mälu" Tauri Tallermaa 6 ak.t

17.-18.05

Õppeekskursioon Setomaale     12 ak.t
 
Ahja Raamatukogu, Tuglase muuseum, Illimari rada. Seto talumuuseum Külli Vardja
Värska Raamatukogu  Eha Kütt
Seto lauluema Anne Vabarna kalm, õigeusu kirik.
Vana-Jüri seebikoda, Jumalamägi, Seto Ateljee Galerii, Kauksi Ülle looming, Obinitsa surnuaial Taarka haud, Meremäe torn, Miikse püha kivi
Kauksi Ülle
Obinitsa raamatukogu  Tiina Lillmaa

06.09, 10.09
ja
07.09, 11.09

E-kodaniku juhendaja koolitus raamatukoguhoidjatele Andrus Koka, BCS Koolitus

16+16 ak.t

10.10 "Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust z-põlvkonna tööturule tulekuks" Kristi Goldberg 5 ak.t
"Vaimset tervist toetava keskkonna kujundamine töökohal" Kaire Piirsalu-Kivihall
08.11 "Leedust ja leedu kirjandusest" Tiina Kattel 4 ak.t
Kirjanike tuur: Tarmo Teder, Pille Õnnepalu, Olev Remsu, Reet Kudu   2 ak.t
12.12 Jõuluseminar Illuka mõisas:    
"Tulemuslikud läbirääkimised" Reet Valgmaa, koolituskeskus Tõru 4 ak.t
Ringkäik Illuka mõisas Ene Raudar  

 

Arhiivis meil on: täiendkoolituste kava 2017, 2016

logo leader3

  facebook Jõhvi Keskraamatukogu  |  Rakvere 13a, 41533 Jõhvi  |   tel. (+372) 3370773  |  e-post: raamatukogu(at)aip.johvi.ee   wifi 
 

 


Kokku: 7597
Real time web analytics, Heat map tracking