1. Projekt "Esitlustehnika ostmine Jõhvi Keskraamatukokku"

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest "Elukeskkonna arendamine".
Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu kasutajate elukestva õppe toetamine ning Jõhvi raamatukogu positiivse maine kujundamine.
Esmaseks eesmärgiks oli infoteenuste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile. Raamatukogu kasutajate koolitamine on üks raamatukogude tööülesandeid ja teenuseid. Tänapäeva lugeja on nõudlik ja kõrgete ootustega. Jõhvi raamatukogu olemasolevate arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud lugejaid. Seepärast oligi projekti üheks eesmärgiks raamatukogu kui infoasutuse tehniliste vahendite uuendamine ja kaasajastamine. Tänu projektitoetusele saame luua raamatukogu seminarisaali kaks privaatset arvutitöökohta, mis on mõeldud individuaalõppeks ja iseseisvaks tööks. Kasutajakoolitused hakkavad toimuma personaalse nõustamise ja õpetamise vormis. Tänu uutele arvutitele paraneb kasutajakoolituste kvaliteet ja võimalused (MS Office).
Projekti teiseks eesmärgiks oli võimaldada raamatukogu kasutajatel, sealhulgas õpilastel vaadata raamatukogus kohapeal väärtfilme, mida vastavalt seadusandlusele raamatukogudest laenutada ei tohi. Raamatukogul on palju kirjandusklassika ekraniseeringud, mida nüüd tänu projektitoetusele ostetud televiisorile seminarisaalis kas üksi või väikese grupiga vaadata saab. Kaasaegne raamatukogu peab ajaga kaasas käima ja arvestama sellega, et noorte kultuuritaju on muutunud audiovisuaalseks ning tehnoloogiapõhiseks. See tähendab, et noored eelistavad tihti raamatuteksti lugemisele filmide vaatamist.

Projekti tegevuste elluviimine aitab piirkonna elanikel ja külastajatel infooskuste omandamise kaudu parandada oma toimetulekut ja elukvaliteeti ja sisustada vaba aega. Kaasaegsete tehniliste vahendite soetamine parandab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti ja pakub vaba aja teenuseid.

2. Projekt "Jõhvi Keskraamatukogu raamatute tagastuskast välisuksel"

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest "Elukeskkonna arendamine". 
Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu lugejatele kasutusmugavuse pakkumine, suurema vabaduse andmine ja iseteenindusvõimaluste avardamine.
Otsene eesmärk oli võimaldada tagastada teavikud ajal, kui raamatukogu on suletud (puhkepäevadel, ürituste, inventuuride jm ajal).
Tagastuskast kergendab raamatute tagastamist ratastoolis inimestel, kelle juurdepääs raaamatukokku on raamatukogu ruumide paigutuse tõttu piiratud.
Tagastuskasti olemasolu loob võimaluse teavikud tagastada ka võlglastel, kelle tagastamistähtaeg on möödas. Eesmärgiks on tagasi saada pikalt võlglaste käes olevad raamatud, et need teistele kasutajatele kättesaadavaks teha. 
Tagastuskasti saab inimene jätta raamatud ka juhul, kui tal on kiire ja ta ei soovi hetkel uusi raamatuid laenutada.
Projekti tulemusel sai raamatukogu uue välisukse koos tagastuskastiga, mis loob tingimused kiirele ja kättesaadavale teenusele nii ratastooliga kui tavakülastajale ning aitab kaasa võlglaste käes olevate teavikute kiiremale tagastamisele.

logo leader3

  facebook Jõhvi Keskraamatukogu  |  Rakvere 13a, 41533 Jõhvi  |   tel. (+372) 3370444  |  e-post: raamatukogu@rk.johvi.ee   wifi 
 

 


Kokku: 10608
Real time web analytics, Heat map tracking
Back to top