1. Projekt "Esitlustehnika ostmine Jõhvi Keskraamatukokku"

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest "Elukeskkonna arendamine".
Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu kasutajate elukestva õppe toetamine ning Jõhvi raamatukogu positiivse maine kujundamine.
Esmaseks eesmärgiks oli infoteenuste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile. Raamatukogu kasutajate koolitamine on üks raamatukogude tööülesandeid ja teenuseid. Tänapäeva lugeja on nõudlik ja kõrgete ootustega. Jõhvi raamatukogu olemasolevate arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud lugejaid. Seepärast oligi projekti üheks eesmärgiks raamatukogu kui infoasutuse tehniliste vahendite uuendamine ja kaasajastamine. Tänu projektitoetusele saame luua raamatukogu seminarisaali kaks privaatset arvutitöökohta, mis on mõeldud individuaalõppeks ja iseseisvaks tööks. Kasutajakoolitused hakkavad toimuma personaalse nõustamise ja õpetamise vormis. Tänu uutele arvutitele paraneb kasutajakoolituste kvaliteet ja võimalused (MS Office).
Projekti teiseks eesmärgiks oli võimaldada raamatukogu kasutajatel, sealhulgas õpilastel vaadata raamatukogus kohapeal väärtfilme, mida vastavalt seadusandlusele raamatukogudest laenutada ei tohi. Raamatukogul on palju kirjandusklassika ekraniseeringud, mida nüüd tänu projektitoetusele ostetud televiisorile seminarisaalis kas üksi või väikese grupiga vaadata saab. Kaasaegne raamatukogu peab ajaga kaasas käima ja arvestama sellega, et noorte kultuuritaju on muutunud audiovisuaalseks ning tehnoloogiapõhiseks. See tähendab, et noored eelistavad tihti raamatuteksti lugemisele filmide vaatamist.

Projekti tegevuste elluviimine aitab piirkonna elanikel ja külastajatel infooskuste omandamise kaudu parandada oma toimetulekut ja elukvaliteeti ja sisustada vaba aega. Kaasaegsete tehniliste vahendite soetamine parandab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti ja pakub vaba aja teenuseid.

2. Projekt "Jõhvi Keskraamatukogu raamatute tagastuskast välisuksel"

Projekti üldine eesmärk oli raamatukogu lugejatele kasutusmugavuse pakkumine, suurema vabaduse andmine ja iseteenindusvõimaluste avardamine.
Otsene eesmärk oli võimaldada tagastada teavikud ajal, kui raamatukogu on suletud (puhkepäevadel, ürituste, inventuuride jm ajal).
Tagastuskast kergendab raamatute tagastamist ratastoolis inimestel, kelle juurdepääs raaamatukokku on raamatukogu ruumide paigutuse tõttu piiratud.
Tagastuskasti olemasolu loob võimaluse teavikud tagastada ka võlglastel, kelle tagastamistähtaeg on möödas. Eesmärgiks on tagasi saada pikalt võlglaste käes olevad raamatud, et need teistele kasutajatele kättesaadavaks teha. 
Tagastuskasti saab inimene jätta raamatud ka juhul, kui tal on kiire ja ta ei soovi hetkel uusi raamatuid laenutada.
Projekti tulemusel sai raamatukogu uue välisukse koos tagastuskastiga, mis loob tingimused kiirele ja kättesaadavale teenusele nii ratastooliga kui tavakülastajale ning aitab kaasa võlglaste käes olevate teavikute kiiremale tagastamisele.

3. Projekt "Avangardistlikud luulerännakud I-V 1. etapp"   rahvakultuuri keskus logo väike

Toimumisaeg: 2.09.2019-31.12.2019
Eesmärk: 135 õpilast saavad projekti "Avangardistlikud luulerännakud I-V 1. etapp" tegevustest inspiratsiooni, et hakata tundma huvi kirjanduse, aga ka etlemise ning oma kodukandi põnevate paikade vastu. Rännakutest tehtavad videoklipid, fotonäitus ja luulevihikud võimaldavad kogetud emotsioonidest, nähtud põnevatest paikadest ning käsitletud kirjandusteostest saada osa ka laiemal avalikkusel.
Lühikokkuvõte: "Avangardistlikud luulerännakud I-V 1. etapp" on hea kombinatsioon kirjandusest, vaimsusest, emotsionaalsusest, loodusest, tööstuspärandist ja füüsilisest koormusest. Projekti käigus toimub kolm rännakut erinevatesse paikadesse Ida-Virumaal - nii looduskaunitesse kohtadesse kui tööstusmaastikule. Rännakutel osalevad erinevad klassid, kokku on projekti kaasatud 135 õpilast, igal rännakul 45. Kõik avangardistlikud luulerännakud teeb kaasa kirjanik Jürgen Rooste. 
Rahastaja: Rahvakultuuri Keskus   

4. Projekt "Laste- ja noorteala sisustamine Jõhvi Keskraamatukogus"

Raamatukogu sai PRIA LEADER-projektitoetuse Kirderanniku Koostöökogule esitatud projektile meetmest "Elukeskkonna arendamine".  

Tegevuse eesmärgiks oli kaasajastada raamatukogu lasteosakonda ning luua laenutusosakonnas erineval tasapinnal paiknevale pinnale eraldatud noorteala, samuti kujundada raamatukogust laste ja noorte jaoks atraktiivne, inspireeriv ja ühistegevust soodustav koht lugemiseks, kooskäimiseks ja huvitegevuseks. 21. sajandi raamatukogud on muutunud tegevuskeskusteks, kus lisaks raamatute lugemisele saab mängida, huvitegevusega tegeleda ja sõpradega aega veeta. Lasteosakonna arvutite tehniline kvaliteet ei rahuldanud kaasaegsete noorte vajadusi. Seepärast uuendasime ja kaasajastasime raamatukogu lasteosakonna tehnilised vahendid. Lisaks arvutitele, soetasime ka mängukonsooli, mis on mõeldud videomängude mängimiseks. Läbi mängulise ja seiklusliku tegevuse, mida raamatukogu soovib pakkuda, on võimalus rohkem kõnetada lapsi ja noori ning sellega tekitada neis huvi raamatute vastu. Lisaks põnevuse pakkumisele on mängud nii vaimselt kui füüsiliselt arendavad. Mitmeid mänge saab mängida koos perega, mis soodustab perede ühist ajaveetmist. Samuti on noortenurgas lisaks raamatulugemisele võimalik mängida suurt hulka erinevaid kaardi- ja lauamänge, sõpradega vestelda või lihtsalt mõnusalt olla.  

laste ja noorteala2

logo leader3

  facebook Jõhvi Keskraamatukogu  |  Rakvere 13a, 41533 Jõhvi  |   tel. (+372) 3370444  |  e-post: raamatukogu@rk.johvi.ee   wifi 
 

 


Kokku: 12970
Real time web analytics, Heat map tracking
Back to top