Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Jõhvi Keskraamatukogus puuduvaid, kuid vajalikke trükiseid saab tellida lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse ehk RVL kaudu.

Teistest raamatukogudest tellitud teavikute (RVL) tagastamiskulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.

Lisainfot RVL-teenuse kohta saab:

  •  laenutusosakonnast ja lugemissaalist
  •  telefonil 337 0444
  •  e-posti aadressilt laenutus(at)rk.johvi.ee