Tasulised teenused

Jõhvi Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.06.2017

Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 2374  23.05.2017

1. Lugejapilet
1.1 täiskasvanutele 1,00 €
1.2 lastele, õpilastele ja pensionäridele 0,60 €
1.3 kaotatud või lugeja poolt rikutud lugejapileti asendamine 1,60 €

2. Paljundus- ja printimisteenus
must-valge
2.1 formaat A4 ühepoolne   0,10 €/leht
2.2 formaat A4 kahepoolne  0,20 €/leht
2.3 formaat A3 ühepoolne   0,20 €/leht
2.4 formaat A3 kahepoolne  0,40 €/leht

värviline tekst
2.5 formaat A4 ühepoolne   0,50 €/leht
2.6 formaat A4 kahepoolne  1,00 €/leht
2.7 formaat A3 ühepoolne   1,00 €/leht
2.8 formaat A3 kahepoolne  2,00 €/leht

Üle 50% leheküljest on pilt
2.9 formaat A4 pilt, ühepoolne 1,00 €/lk
2.10 formaat A4 pilt, kahepoolne 2,00 €/leht
2.11 formaat A3 pilt, ühepoolne 2,00 €/lk
2.12 formaat A3 pilt, kahepoolne 4,00 €/leht

3. Skaneerimine formaat A4 0,30 €/lk

4. Saali rent (max 25 kohta)
4.1 raamatukogu lahtioleku ajal                   7 €/tund
4.2 väljaspool raamatukogu lahtioleku aega  10 €/tund

5. Esitlustehnika rent saali kasutajale
5.1 data-projektor kasutamine 6 €/päev
5.2 sülearvuti kasutamine 6 €/päev

6Tasu laenatud teaviku tähtajaks tagastamata jätmisega viivitamise eest 0,05  €/kalendripäev

7. Kaotatud riidehoiunumber (tk)  1 €

8. Kilekott 0,10 €/tk

9. Teistest raamatukogudest tellitud teavikute (RVL) tagastamiskulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.

10. Tähitud võlgnevusmeeldetuletuse saatmise kulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.