AIP-i kasutamise eeskiri

1. Jõhvi Avalik Internetipunkt (AIP) asub Jõhvi Keskraamatukogus aadressil Rakvere 13a, Jõhvi ning on avatud kõigile huvilistele (edaspidi kasutaja). Interneti kasutamine on tasuta.

2. AIPi arvutite kasutamist reguleerib käesolev eeskiri.

3. AIPi lahtiolekuajad on järgnevad:

(01. septembrist – 31. maini)
Esmaspäev – reede    10.00 – 17.45
Laupäev                       10.00 – 15.45
Pühapäev                     suletud

Suveperiood (01. juunist – 31. augustini)
Esmaspäev – reede         10.00 – 17.45
Laupäev, pühapäev         suletud

4. Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja vastavate programmide tundmine ning eelnev kasutamise kogemus.

5. Arvutitöökohti on Jõhvi Keskraamatukogu AIPis kuus: töökohad nr. 1, 2, 3, 4 asuvad lugemissaalis ja töökohad nr. 5, 6 asuvad lasteosakonnas.

6. Töökohtadel nr. 1 ja 2 on arvuteid võimalik kasutada ühe tööpäeva jooksul ooteajaga üldjärjekorras maksimaalselt 15 minutit (e-kirjade lugemine jms tegevused).

7. Töökohtadel nr 3 ja 4 lugemissaalis ning lasteosakonnas 5 ja 6 on arvuteid võimalik kasutada ühe tööpäeva jooksul maksimaalselt 2 tundi.
Soovi korral võib arvutite kasutamiseks reserveerida kuni 2 tundi tööaega eelregistreerudes kohapeal või telefoni teel numbril 337 0444.
Eelregistreerimise korral peab kasutaja õigeaegselt kohale tulema. Üle 15 -minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.

8. Esmasel AIPi teenuste kasutamise korral tuleb täita registreerimiskaart ja tutvuda Internetipunkti kasutamise eeskirjaga. Kasutaja peab esitama pildiga isikut tõendava dokumendi.
Järgnevatel AIPi kasutamistel tuleb kasutajal anda allkiri registreerimislehele. Registreerimislehele märgitakse: kuupäev, arvuti number, perekonnanimi, allkiri, tööaja algus ja lõpp.

9. AIPi töökohas peab valitsema vaikus. Kõik arusaamatused ja pretensioonid tuleb lahendada sõbralikult viisakusreegleid järgides.

10. Arvutite kasutamisel peavad kasutajad järgima üldtunnustatud võrgus käitumise reegleid ehk “netiketti”.

– Ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks;
– Ei tohi ennast vahele segada teise inimese arvutitöösse ja failidesse;
– Ei tohi arvutit kasutada varastamiseks;
– Ei tohi arvutit kasutada vale tõendusmaterjali loomiseks;
– Ei tohi kopeerida tarkvara, mille eest sa pole maksnud;
– Ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata;
– Ei tohi omastada teiste inimeste intellektuaalset vara;
– Pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele ja moraalsete tagajärgedele;
– Pead kasutama arvutit viisil, mis näitab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.

11. Kasutajatel keelatud:

– Isiklike infokandjate kasutamine (CD või DVD);
– Isikliku printeripaberi kasutamine;
– Mängude mängimine;
– Riist-ja tarkvara kahjustamine;
– Arvutite häälestuse muutmine;
– Arvuti väljalülitamine;
– Tasuliste veebilehekülgede külastamine;
– Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate internetilehekülgede külastamine;
– AIPi arvutitele tarkvara installeerimine;
– AIPi töökohal üleriietes viibimine;
– AIPi töökohas söömine, joomine ja suitsetamine;
– Mobiiltelefoni kasutamine;
– Teiste külastajate häirimine, lärmamine ja ropendamine.

12. Arvutit võib kasutada üks inimene korraga, austades teiste inimeste privaatsust.

13. Enne tasuliste lisateenuste kasutamist peab AIPi kasutaja informeerima raamatukogutöötajat.

14. Vahetult enne kasutusaja lõppu peab AIPi kasutaja sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid. Raamatukogu ei säilita kasutaja poolt salvestatud faile.

15. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest AIPi kasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult AIPi kasutajal.

16. Silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega, alkoholijoobes või narkouimas ning tugevate isiklike hügieeniprobleemidega AIPi kasutajaid ei teenindata.

17. AIPi kasutaja on kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.

18. Arvutikasutaja peab koheselt teatama raamatukogu töötajale arvutis või programmis ilmnenud riketest.

19. Raamatukogu töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist. Kasutaja kohustub alluma raamatukogu töötaja korraldustele.

20. Esmakordsel eeskirja rikkumisel kaotab AIPi kasutaja võimaluse kasutada arvutiteenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul. Korduval eeskirja rikkumisel jääb lugeja ilma arvutikasutuse õigusest määramata ajaks.

21. Lapsevanemad, kes soovivad oma lapse arvutikasutust piirata, esitavad raamatukogule vastava avalduse, mille vorm on kättesaadav raamatukogus kohapeal ning raamatukogu kodulehel (Avaldus arvutiaja piiramiseks).

22. AIPi kasutuseeskiri ja AIPi tasuliste teenuste hinnakiri on nähtaval kohal AIPi töökohtades.