Raamatukogu arvudes

Jõhvi Keskraamatukogu 2020. aastal

  kogud  kasutajad  külastused  laenutused
 Jõhvi Keskraamatukogu 68 639 2 437 26 321 58 214
 Tammiku Raamatukogu 7 563 128 1 138 1 668
 KOKKU 76 202 2 565 27 459 59 882

Jõhvi Keskraamatukogu 2019. aastal

  kogud  kasutajad  külastused  laenutused
 Jõhvi Keskraamatukogu 80 415 2 644 33 807 68 155
 Tammiku Raamatukogu 8 041 133 1 476 2 679
 KOKKU 88 456 2 777 35 283 70 834

Jõhvi Keskraamatukogu 2018. aastal

  kogud  kasutajad  külastused  laenutused
 Jõhvi Keskraamatukogu 80 744 2 678 35 151 75 728
 Tammiku Raamatukogu 7 910 105 1 394 2 192
 KOKKU 88 654 2 783 36 545 77 920

Jõhvi Keskraamatukogu 2017. aastal

   kogud   kasutajad   külastused   laenutused 
 Jõhvi Keskraamatukogu 85 432 2 507 34 530 75 472
 Tammiku Raamatukogu 8 189 96 1 472 1 960
 KOKKU 93 621 2 603 36 002  77 432

Jõhvi Keskraamatukogu 2016. aastal

  kogud  kasutajad  külastused  laenutused
 Jõhvi Keskraamatukogu 85 857 2 573 35 532 78 596
 Tammiku Raamatukogu 9 097 87 1 204 1 884
 KOKKU 94 954 2 660 36 736 80 480