Kogud ja komplekteerimine

Komplekteerimisosakond hangib teavikuid (raamatud, CD-d, DVD) Jõhvi keskraamatukogule ja maakonna 26 rahvaraamatukogule vastavalt Jõhvi Keskraamatukogu ning valla- ja linnavalitsuste vaheliste lepingute alusel. Aastas saabub ca 10 000 teavikut.

Sellest lähtuvad põhilised tööprotsessid:

 • info hankimine ja edastamine ilmuvatest teavikutest maakonna raamatukogudele
 • teavikute tellimine hulgifirmadest ja kirjastustest, erandkorras kauplustest kõigile maakonna raamatukogudele vastavalt nendepoolsetele soovidele ja rahalistele võimalustele
 • uute saabunud teavikute liigitamine, märksõnastamine ja elektroonilisse raamatukogude andmebaasi URRAM sisestamine
 • vähemalt 1 x kuus uute teavikute üleandmine raamatukogudele
 • järelkomplekteerimine vastavalt lugejanõudlusele
 • arvestuse pidamine maakonna raamatukogufondide suuruse, sisulise koostise ja rahalise väärtuse kohta.

Kogude komplekteerimiseelistused:

 • rahvuskultuur ja eestlus
 • teatmeteosed ja teabekirjandus
 • õppekirjandus
 • laste- ja noorsookirjandus
 • tõlkeline väärtkirjandus
 • ajaviitekirjandus
 • perioodika, eelistatult kvaliteet- ja kultuuriväljaanded
 • raamatukogundusalane kirjandus

 

Kontakt: tel. 337 0615
e-post: piret.kallas(at)rk.johvi.ee