Nõukogu

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Nõukogul on õigus teha ettepanekuid raamatukogu tegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks ning raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks.

Nõukogu on viieliikmeline. Liikme volituste tähtaeg on neli aastat.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu liikmed:

Vallo Reimaa  volikogu esimees

Ingrid Spitz    vallavalitsuse esindaja

Reet Kaldur  raamatukogu esindaja

Mari-Liis Kallikorm  lugejate esindaja

Anneli Lamp lugejate esindaja

 

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu protokoll nr 1/2018

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu protokoll nr 1/2016

Jõhvi Keskraamatukogu nõukogu protokoll nr 1/2015