Kodulugu

Lugemissaalis saab tutvuda koduloofondiga, mis sisaldab kirjandust Jõhvi linna ja Ida-Virumaa kohta (ajalugu, loodus, muusika, haridus, kirjandus jne).

Sinna kuulub:
* Kodulooline raamatufond
* Maakondliku ajalehe aastakäigud (alates 1990-a)
* Jõhvi Vallavalitsuse ja Vallavolikogu protokollid, otsused, määrused

Materjale Ida-Virumaa kohta erinevates andmebaasides:
* Koduloolisi raamatuid leiab raamatukogude andmebaasist Urram
* 16 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloogist ESTER
* Artikleid ajalehtedest, ajakirjadest, kogumikest andmebaasist Kodulugu
* Täistekstidena artikleid andmebaasis Digar Eesti Ajalehed
* Andmebaas DEA, kus saab lugeda Ida-Virumaal ilmunud ajalehti aastaist 1821 – 1944 täistekstidena:
Alutaguse Elu : Jõhvi ja Alutaguse häälekandja (Jõhvi : 1930-1933)
Eestlane (Narva : 1906)
Ilmarine (Narva : 1911-1912)
Kaja kirjandusline lisa (Narva : 1909-1911)
Kaja lisaleht (Narva : 1907-1909)
Meie Elu (Narva : 1907-1918)
Narova (Narva : 1922)
Narva Elu (Narva : 1914-1915)
Narva Kiir (Narva : 1913)
Narva Uudised (Narva : 1911)
Narvan Sanomat (Narva : 1919)
Narva Postimees (Narva : 1927-1929)

* Trükised, fotomaterjal, digitaalses arhiivis Digar

Huvitavat meie maakonna kohta Internetis:
* Ida-Virumaa kirikud http://kirikud.muinas.ee/
* Virumaa http://www.virumaa.ee/
* Turismiportaal http://idaviru.ee/